A Szentírásból:

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János evangéliuma 3,16

Isten hozta a Besnyői Passió honlapján!

Kedves Látogató!

A Besnyői Passió 2023-ban április 2-án, Virágvasárnap, 16 órakor kerül bemutatásra. A főpróbára egy nappal korábban, 1-jén, 16 órakor kerül sor. Mindkettő ingyenesen megtekinthető! Rossz időjárás esetén is lesz passió, ebben az esetben a tempolmban tartjuk meg.

A Besnyői Passió Mel Gibson Passió című filmjére, valamint boldog Emmerich Anna Katalin látomásaira épül. Fontos eleme a zene, mely a Passió és a Gladiátor c. filmek zenéiből lett összeválogatva. Különlegessége, hogy a nézőközönség is részese lehet a játéknak. Minderről részletesebben "Az elöadásról" fejezet alatt olvashat.

A passiójáték megtekintése ingyenes!

A Kossuth Rádió "A hely" című műsora, melyet a 2016-os főpróbán készített Farkas Erika és stábja.


Jézus Passiója a mi keresztutunk!

 

Nagyrabecsült elődöm, Dr. Stella Leontin atya a következőket írta: „Mikor szakadnak az emberre a szenvedések legfájdalamabb percei? Akkor, amikor magára hagyatva szenved. Akkor, amikor kitör ajkán a panasz, hogy nincs a világon senki, aki megszánná őt és együttérezne vele. Akkor, amikor úgy látszik, mintha az Isten is elhagyta volna őt. Akkor, amikor súlyos betegségben, bajban egyedül van, számolja a perceket a kórházi ágyon és várja a hajnalt. Amikor a lét kivetettjének érzi magát és mintha minden értelmét veszítve, sötét reménytelenségbe hullik. Akkor, amikor a kamaszkor a házasság és az öregség látható és láthatatlan keresztjét hordozza és kimondja: utamnak vége. Jézus keresztje akkor áll elénk reményül és biztatásként. Ő nem magyarázta meg a szenvedést és a passió állomásait, hanem vállára vette a keresztet és azt mondta: Aki utánam akar jönni szintén vegye fel a saját keresztjét…”
Az egyház liturgikus életének mindig is kiemelkedő része volt a Nagyhét kezdetén és Nagypénteken az Úr szenvedéstörténetének felolvasása. Virágvasárnap Máté, Nagykedden Márk, Nagyszerdán Lukács evangélista írása alapján. Nagypénteken pedig János evangélista szerint olvasták. A II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus változások során Virágvasárnapra került a hároméves ciklus alapján a szinoptikus passió-elbeszélések felolvasása. A liturgikus felolvasáson túl az egyház lelki életének fontos elemei voltak a liturgikus, illetve misztérium-drámák. Ezek között foglal helyet a Passió-játék. Korunkban sok helyen felelevenítették a passió-játékokat, amelyek segítségével a részvevők nem csupán az Ige hallgatóiként, hanem a cselekmények kísérői, átélőiként vehetnek részt. Az ilyen jellegű ‘előadások’ kiváló alapot kínálnak annak a misztériumnak a befogadásához, amely immáron 2000 éve végbement Jeruzsálemben és annak falain kívül, és amely esemény megváltoztatta a világ történelmét, és amely valamiképp jelen van mindannyiunk életében; ahogyan mi mindannyian ott vagyunk ebben a Történetben.

Dr. Sztankó Attila OESSH
bazilika-plébános

websas.hu