A Szentírásból:

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János evangéliuma 3,16

Az előadásról:

A passiójátékok a XIII – XIV. századtól terjedtek el Európa szerte. A terjedés ösztönzője volt 1264 és 1316 között több pápai rendelet, amely az úrnapi körmenet és ünnepség rendjét szabályozta, engedélyezte bibliai jelenetek élőképszerű bemutatását.

A Besnyői Passiót 2007. április 1-jén, Virágvasárnap mutattuk be első ízben. Szereplői egyházközségünk tagjai közül kerültek ki. Jelmezeink és kellékeink nagy részét mi magunk készítettük. Szándékunk szerint minden előadást valami újítással, fejlesztéssel szeretnénk különlegesebbé tenni. Minden évben Virágvasárnap mutatjuk be, hiszen egy passiójátéknak Nagyböjt idején van igazán mondanivalója. Az előadás megtekintése ingyenes!

Jézus utolsó 12 óráját elevenítjük fel passiójátékunkban, a Getszemáni kertben történő elfogásától kereszthaláláig. A passiójátékot Mel Gibson Passió című filmjére, valamint boldog Emmerich Anna Katalin látomásaira támaszkodva készítettük el. Fontos eleme a zene, melyet a Passió és a Gladiátor c. filmek zenéiből válogattunk össze.

A nézőközönség is részese lehet a játéknak! A Máriabesnyői bazilika udvara, valamint tere, és a passiójáték fonala lehetővé teszi, hogy a nézők különleges élményben részesüljenek. Az előadás elején szövegkönyv kivonatokat osztunk szét, melyben ki vannak emelve azok a részek, ahol a nézők bekapcsolódhatnak a játékba. A közönség nem foglal helyet az előadás idején, hanem állva marad, mintha maguk is ott lennének Kaifás főpap házában, és Pilátus palotájának udvarán. A tömegnek követelnie kell Kaifástól és Pilátustól Krisztus kereszthalálát. Több jelenet is a közönség sorai közt játszódik: Péter tagadása, Jézus megostorozása, első elesése a kereszttel és találkozása Máriával. Ezáltal a nézők belső szemszögből követhetik végig Jézus kálváriáját, mintha maguk is ott lettek volna azokban a szomorú órákban... Ezután elkísérhetik Jézust keresztútján, mint ahogyan a nép tette, Jeruzsálem utcáin egészen a Golgotáig. Testközelből megtapasztalhatják a kivégzőosztag katonáinak durvaságát, Krisztus értünk felajánlott kínszenvedését, és kereszthalálát.